Priser

Alla priser anges exkl. moms. Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar, men dock ej i lagd order.


Leverans

Leverans sker vanligtvis med Posten eller Schenker från något av våra lager. Leverans till er sker normalt med 5-10 dagar. Finns varan ej i lager kan leveranstiden ta något längre, vilket vi i så fall meddelar er. Vi kan aldrig garantera ett satt leveransdatum pga. omständigheter vi inte kan råda över. Normalt sätt så sker ändå leveranserna på utsatta datum. Var noga med att ange telnr, portkod etc. Vi använder oss av företagspaket både till privatpersoner och till företag vilket innebär att ni bör se till att någon finns på plats vid leverans, och ofta sker den oanmält.


Del-leverans

Om inte hela er order finns i lager för omgående leverans så kan vi vänta med att skicka ordern till dess att alla artiklarna finns inne för leverans.


Leverans till utlandet

Förutom Sverige så kan vi leverera till Tyskland, Danmark, och Polen. Däremot så kan det ske mot förskottsbetalning eller kort/bankbetalning.

Våra Finska kunder hänvisar vi till vår systersida www.mallinuket.fi


Ångerrätt

I enlighet med lagen om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal har konsumenten ångerrätt (13 §). Konsumenten har då rätt att frånträda ett distansavtal genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från fristdagen eller inom sju arbetsdagar från fristdagen. Företag omfattas EJ av konsumentköplagen. Fristdagen är samma dag som konsumenten tar emot varan. Naturligtvis gör vi allt för att Du som kund skall vara nöjd med varan, om det uppstår problem, kontakta oss omgående. Endito AB , Tegeluddsvägen 76, SE-115 28 Stockholm, Sverige.


Betalningsvillkor

Kort, bank eller fakturabetalning för såväl företag som privatpersoner. Vi tar de vanligaste kredit/betalkorten. Avtalad kredit 20 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 24 %. Vid fakturering förbehåller vi oss rätten till kreditprövning och du måste vara minst 18 år. All fakturering sker genom PayEx AB, vilka vi även har inkassoavtal med.
Kort, bank, förskottsbetalning: Avgift 0 kr.
Fakturabetalning: Avgift 19 kr.


Garanti

Överensstämmer inte produkten de tänkta förväntningarna, fel vara eller om produkten skulle vara skadad eller på annat sätt inte i fullgott skick. Epostmeddelande ska då göras till info@endito.se - Endito AB, Tegeluddsvägen 76, SE-115 28 Stockholm. Dock senast 10 dagar efter mottagandet. Vi lämnar 1 års fabriksgaranti på alla våra varor. Endito AB kan bara ta ansvar för produkten i sitt originalutförande. Har kund modifierat eller ändrat produkten tas inget ansvar för dem delarna.


Skadat gods/felleverans

Kontrollera alltid emballage och vara innan underskrift till speditör. Anmäl direkt till speditör om något i leveransen skulle vara skadat. Skada upptäckt först efter uppackning måste meddelas oss senast tre dagar efter mottagandet. Fel eller utebliven vara skall meddelas oss senast fem dagar efter mottagandet.


Äganderätt

Endito AB förbehåller sig äganderätten till varorna tills dess att full betalning erhållits.

Ansvarsbegränsning

Endito AB tar ej något ansvar för indirekta skador/förluster som kan ha orsakats av förseningar, merkostnader eller på annat sätt än på de levererade produkterna.


Tryckfel

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och felaktigheter på hemsidan.


Personuppgifter

Endito AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Dina personuppgifter kommer att behandlas av Endito AB för att administrera kundrelationen. Varken personuppgifter eller e-postadress lämnas ut till oberoende part. All persondata förs över till oss på ett säkert och krypterat sätt.


Returer

Returer betalas alltid av avsändaren om det inte gäller reklamation eller garantifel. SPARA alltid emballage till dess ni ser och vet att ni vill behålla varan.


Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, fel leveranser samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Enditos sida, som gör att Endito AB ej kan hålla nämnda avtal/utfästelser, skall utgöra grund till att Endito AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.