Tillsammans med Wasa Kredit erbjuder vi skräddarsydda finanseringslösningar

Genom Wasa Kredit, ett finansbolag inom länsförsäkringsgruppen, kan du som företagskund få en finansieringslösning helt anpassad efter dina specifika behov. Finansiering genom leasing eller hyra är ett hjälpmedel att fördela kostnaderna över tiden och samtidigt skapa en förmånlig bas för nya framtida investeringar.

 

Fördelar med finansiering för dig som kund

      -- Du kan investera i den utrustning du behöver, när du behöver den

      -- Leasingavgiften eller hyran är avdragsgill,det vill säga dras som en kostnad

      -- Leasingavgiften eller hyran är lätt att budgetera

      -- Med finansiering kan du behålla likviditeten och slippa binda kapital

      -- Du fördelar kostnaderna över tiden

      -- Du kan finansiera upp till 100%av objektet

Genom vårt samarbete med Wasa Kredit ordnar vi allt med din finansiering och hjälper dig igenom hela affären.

Fakta om leasing och hyra

Leasing och hyra innebär att du som kund hyr utrustningen av Wasa Kredit. Wasa Kredit äger utrustningen och du nyttjar den. Efter leasingtidens slut får du ett erbjudande att lösa avtalet till ett förutbestämt belopp. Hyresavtal har till skillnad från leasing inget restvärde. Här väljer du att förlänga avtalet och hyra vidare, byta ut utrustningen mot ny eller lämna tillbaka utrustningen till leverantören vid hyrestidens slut.

Ring till oss på Butiksinredarna och prata finansiering. 08-611 02 45Läs mer om Leasing

Läs mer om Hyra