Ljusfärg
På Butiksinredarna hjälper vi dig gärna att hitta den belysning du har behov av. Några grundvärden du bör uppmärksamma är Kelvin (K) - och CRI/Ra-värdena. Färgåtergivning anges som CRI eeller Ra-värde. Det står för ljusets förmåga att återge färger naturligt. Ra 100 har en mycket god färgåtergivning. Ett Ra värde på 70-80 anses vara det som krävs där människor ska vistas i daglig miljö.

Färgtemperatur. Kelvin (K) Anger ljusets karaktär, t.ex. varmvit, vitt eller fullt dagsljus. Ett lågt K-värde blir till en varm gul ton av färg. Ett dagsljus ligger på ca 6500K vilket är ett helt neutralt värde i balansen mellan färgerna i ljuset.

När du väljer belysning är det viktigt att vara uppmärksam på färgtemperaturen. Ju lägre det här numret är desto varmare är lampans färg. Detta kan ses på bilden nedan.

image005.jpg

Arbetsbelysning:
En färgtemperatur mellan 3000 och 4000K används huvudsakligen på kontor och industriell arbetsyta. En färgkod som indikerar denna färgtemperatur finner du i gamla konventionella lysrör. Nedan följer några av dessa färgkoder med motsvarande färgåtergivning och dess bedydelse.

lightcolor.jpg

image006.jpg

CRI och dess betydelse
CRI-värdet av ljus indikeras på en skala från 0 till 100, hur färgerna representeras av ljuset jämfört med ljuset från en referensljuskälla. Här betyder 100 att lampans ljus representerar färgerna lika bra som referenskällan. Beräkningen av indexet beskrivs i en publikation, CIE 13.3-1995.

Överkurs: Referensljuskällan och lampan i fråga lyser upp 8 referensfärger. Skillnaden i färgåtergivning beräknas härmed och det resulterar i CRI-indexet. Detta är ett genomsnitt av indexen för var och en av dessa 8 färger.

image003.png

Referensfärger (TCS = testfärgsprover) som används (Källa: Wiki CRI).
Anledningen till att vissa matta färger används är att de innehåller en stor del av alla färger i färgspektret.

Vad betyder det rent praktiskt? Se exempel nedan.

cri.jpg

Ett CRI eller Ra värde på minst 70 bör alltid eftersträvas där människor ska vistas.

Nedan exempel på färgåtergivning av samma objekt men med olika CRI/Ra.

cri-ra.jpg

Testfärgerna består av åtta st och här ser ni särskilt skillnad på blått. Den högra bilden med ett högre CRI värde återger färgen bättre än den vänstra som har ett lägre CRI värde.

Vi på Butiksinredarna arbetar i huvudsak med Philips produkter där vi också kan lämna lång garantitid (5 år). Med garantitider på mellan 3-5 år tar du inga risker. Skulle något inte hålla så skickar vi nya produkter.

Och sist av allt. Vi är nöjd om Du är nöjd! Ring och prata belysning, fråga efter Stellan.